Go to Menu Content Go to Main Content Go to Footer Content
> Thông tin y tế > Giới thiệu du lịch y tế

Giới thiệu du lịch y tế

Toàn bộ : 7, trang : 1/1
 • 서광병원 건물전경
  Bệnh viện Suhgwang
  6 Geumhwa-ro 59beon-gil, Seo-gu, Gwangju (Keumho-dong)
  82-62-600-8000
 • KS병원 건물전경
  Bệnh viện KS
  220 Wangbeodeul-ro, Gwangsan-gu, Gwangju
  82-62-975-9000
 • Bệnh viện Singa
  316, Mokryeon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Hàn Quốc
  82-62-610-8000
 • 82-62-650-5115
 • 82-62-602-6021
 • 82-62-260-7332
 • 82-62-600-7804

1