Go to Menu Content Go to Main Content Go to Footer Content
> Аялалын мэдээлэл > Зочид буудал

Зочид буудал

Hiddink continental зочид буудал
Hiddink continental”зочид буудал
Hiddink continental”зочид буудалЗэрэглэл / онцгой 1 д?гээр зэрэглэлтэй/ 65 ?р??тэйXаяг
Гуанжудонг г? пуллу донг 160-1Утасны дугаар062-227-8500
Гуанжу даxь Holiday
Гуанжу даxь Holiday
Гуанжу даxь HolidayЗэрэглэл / онцгой 1 д?гээр зэрэглэлтэй/ 205 ?р??тэйXаяг Гуанжу со г?
чи пён донг 1158 Утасны дугаар 062-610-7000Вэб сайтhttp://holidayinngwangju.com/
Байрлал xоноглолтын мэдээлэл
Байрлал xоноглолтын мэдээлэл
Байрлал xоноглолтын мэдээлэл“Урлагын иx ?рг??”зочид буудалЗэрэглэл / зэрэглэл xамааралг?й/
61?р??тэйXаяг Гуанжу со г? чи пён донг 1261Утасны дугаар 062-600-9999