Go to Menu Content Go to Main Content Go to Footer Content
> Du lịch y tế Gwang Ju > Giới thiệu BI

Giới thiệu BI

MEDIWELL GWANGJU LOGO
MEDICAL
(y học, y tế)
WELLNESS
(từ kết hợp giữa Well-being, hạnh phúc và sức khỏe)
MEDIWELL Gwang Ju

WELL là từ việt tắt của WELLNESS - từ kết hợp của các từ Well-being, Happiness, Fitness có nghĩa là cơ thể, tinh thần khỏe mạnh mà còn có nghĩa khỏe mạnh về mặt xã hội.

Medi-well Gwang Ju với hình ảnh du lịch y tế Gwang Ju làm liên tưởng đến hình ảnh Medi-well Gwang Ju với tên gọi thương hiệu làm tăng sự hài lòng và hạnh phúc cuộc sống trong phạm vi điều trị

Khái niệm BI

BI

W = GJ Mudeungsan = Con người, thiên nhiên Gwang Ju = sự vươn lên mạnh mẽ = hồi phục, vươn lên

  • GJ Gwang JuW=G+J
  • Mudeung mountainMudeungsan = Tài nguyên của Gwan Ju
  • Sunlight shines in the field and the girl is reaching out.Bit = ánh sáng
  • A woman stretches herself.Gijikae = hồi phục, vươn lên