주 메뉴 바로가기 본문 바로가기 사이트이용안내 바로가기

Giới thiệu Trung tâm hỗ trợ du lịch y tế Gwangju

Trung tâm của dịch vụ du lịch y tế chăm sóc sức khỏe vì một cuộc sống mạnh khỏe và hạnh phúc

Theo chủ trương về “Hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch y tế tại thành phố Gwangju”, Trung tâm hỗ trợ du lịch y tế Gwangju có vai trò hỗ trợ và thực hiện các hoạt động về du lịch y tế của khu vực Gwangju.


Trung tâm hỗ trợ du lịch y tế Gwangju phối hợp cùng các cơ quan y tế và cơ quan hữu quan để phát triển mạnh mẽ chương trình du lịch y tế Gwangju.

Các nghiệp vụ chính của Trung tâm hỗ trợ du lịch y tế Gwangju

 • 01Cung cấp dịch vụ một cửa từ khi bệnh nhân nước ngoài nhập cảnh cho tới chăm sóc hậu kỳ sau khi xuất cảnh
 • 02Hỗ trợ dịch vụ biên, phiên dịch về du lịch y tế
 • 03Xúc tiến hoạt động Marketing, quảng bá du lịch y tế ở trong ngoài nước
 • 04Đào tạo, tập huấn nhân sự chuyên trách về du lịch y tế và điều hành Ban cố vấn du lịch y tế
 • 05Sản xuất và phân phát các sản phẩm quảng bá du lịch y tế, sản xuất nội dung vận hành website
 • 06Phát triển các sản phẩm du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe theo hình thức lưu trú và xây dựng mạng lưới du lịch y tế trong ngoài nước
 • 07Hỗ trợ các tranh chấp y tế của bệnh nhân nước ngoài v.v.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ một cửa

 1. 청진기 아이콘
  Thu thập thông tin, tư vấn
  Thu thập thông tin cơ bản
  Tư vấn và hỗ trợ đăng ký
  Hướng dẫn thông tin du lịch
  Hướng dẫn thông tin lưu trú
 2. 청진기 아이콘
  Nhập cảnh
  Nhập cảnh
  Di chuyển tới nơi ở
 3. 청진기 아이콘
  Dịch vụ y tế
  Di chuyển tới cơ quan y tế
  Thăm khám và chữa trị
  Nhập viện
 1. 청진기 아이콘
  Du lịch chăm sóc sức khỏe
  Tour nghỉ dưỡng
  Tour trải nghiệm
  Tour thành phố
  Tham quan và mua sắm
 2. 청진기 아이콘
  Về nước
  Di chuyển tới sân bay
  Về nước
 3. 청진기 아이콘
  Chăm sóc hậu kỳ
  Chăm sóc sức khỏe hậu kỳ
  Tư vấn điều trị bổ sung
  Hỗ trợ về mặt luật pháp cho những sự cố y tế và tác dụng phụ

* Cung cấp miễn phí dịch vụ biên, phiên dịch, dịch vụ đưa đón (Chỉ dành cho bệnh nhân nước ngoài)

Điên thoại

+82-62-714-3430~2